Motivátor.sk - Myšlienky
 Inteligencia je schopnosť adaptovať sa na zmenu. - Stephen Hawking

Motivácia