Motivátor.sk - Myšlienky
 Skúsenosť je jednoducho názov, ktorý dávame našim chybám. - Oscar Wilde

Motivácia