Motivátor.sk - Myšlienky
 Život nie je o nájdení seba samého. Život je o vytvorení seba samého. - George Bernard Shaw

Motivácia