31 dec 2013

Slovensko ŤA potrebuje

slovensko

Veľa mladých ľudí dnes odchádza do zahraničia za prácou a lepšími životnými podmienkami. Nechcem to nijako odsudzovať – viem, že na Slovensku nemáme tie úplne ideálne podmienky, pričom pre človeka, ktorý práve vyštudoval a ovláda cudzie jazyky, je otvorený celý svet.

Chtiac-nechtiac však musím povedať, že ľudia, ktorí odchádzajú do zahraničia, sami zhoršujú stav tu doma. To preto, lebo kvalitní Slováci odchádzajú „skvalitňovať“ zahraničie a nie Slovensko (samozrejme, česť výnimkám). Smola je, že práve toto sú ľudia, ktorí by tu mohli niečo zmeniť. A na nich závisí, ako bude vyzerať život ďalšej generácie na zemi od Tatier k Dunaju. Ak ste teraz čerstvo vyštudovaní, alebo ešte len študujete, aj Vy ste ľudia, ktorí môžu pomôcť pri zmene k lepšiemu.

Tú najdôležitejšiu zmenu, ktorú musíme urobiť, je zmena myslenia.

Často sa stretávam s názormi, že Slováci sú – lenivý, neschopný, závistlivý, tupý národ, národ ovečiek. Nestíham sa im čudovať, veď kade ja chodím, tam stretávam kopec nadaných, šikovných ľudí. Ľudí, ktorí odvádzajú skvelú prácu a chcú niečo urobiť. Samozrejme, tak ako všade, aj tu sa nájdu nepoctivci, alebo ľudia so zlými vlastnosťami (kto nejakú nemá :) ). No je to nepomerne malá skupina. Jediné, v čom je rozdiel medzi nami, a napríklad takým Švajčiarskom, je to, akú mienku máme sami o sebe a ako sa k sebe navzájom správame.

Vlastne ešte v jednej veci – ako sme naučení myslieť.

Niekde som počul príbeh o jednej Slovenke, ktorá išla pracovať do Švajčiarska na mestský úrad.

Keď sa jej nadriadený spýtal, ako sa zachová, keď bude mať vybrať firmu na dodávku napríklad nových chodníkov, ona odpovedala: „Vyhlásim konkurz, a vyberiem cenovo najvýhodnejšiu ponuku.“ A jej nadriadený jej na to povedal: “Tak od teraz budete postupovať takto: Pohľadáte firmu, ktorá robí to, čo potrebujeme v našom meste. Ak takú nenájdete, budete hľadať firmy v commune (niečo ako naša samospráva). Ak ani tam nenájdete to čo potrebujete, budete hľadať v kantone (niečo ako náš kraj), v regióne, a až potom budete hľadať na celoštátnej úrovni.“

Na tomto príklade je krásne vidieť rozdiel medzi naším myslením a myslením Švajčiarov.

Skvelou správou je, že myslenie môžete zmeniť v každej sekunde – aj hneď teraz.

Niekto si môže povedať, že s vládou, akú dnes máme, nie je veľká zmena možná. Ale na to aby ste urobili zmenu, nemusíte vymeniť parlament a vládu krajiny. Totiž vláda krajiny vždy závisí od ľudí, ktorí v krajine žijú. Je to len zrkadlový obraz. Takže aby ste vykonali skutočnú zmenu, musíte zmeniť jedine SEBA. Začnime robiť skvelé veci v tejto krajine plnej možností bez ohľadu na “tých hore“. Začnime myslieť o tom, aký sme skvelí národ slušných a statočných ľudí – a hlavne začnime tak konať.

Ako hovorí Earl Nightingale:

George Bernard Shaw povedal toto: ‘Ľudia stále zvaľujú vinu na prostredie za to, akí sú.’ Ja neverím na prostredie. Ľudia, ktorí chcú uspieť v tomto svete sú ľudia, ktorí idú hľadať prostredie ktoré potrebujú, a keď ho nevedia nájsť, vytvoria si ho.

Môžeme si vytvoriť svoje prostredie. Svoj lepší zajtrajšok. Svojou každodennou prácou môžeme vytvoriť Slovensku dobrý imidž (a hlavne dobrú realitu) krajiny s veľkými možnosťami, priaznivými podmienkami, kvalitnými vecami a dobrým životom. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude trvať roky, ale začať musíme teraz. Nečakajte na príchod lepších politikov ani na lepšie podmienky. Musíte začať konať tu a teraz. Nemusíte nikoho presviedčať – len vykonajte najlepšie ako viete. Ako hovorí perzské príslovie,

Keď si každý zametie pred vlastným prahom, všetky ulice budú čisté.

Slovensko VÁS potrebuje. Potrebuje, aby ste priniesli svoje nové myslenie a zlepšili ho.

A spolu dokážeme urobiť zmenu. Začnime sadiť semienka lepšieho zajtrajška a za pár rokov môže byť Slovensko niekde úplne inde. Ak niekto pochybuje o tom, čo dokáže jeden človek, nech si pozrie nasledujúce video:

Fotografia: goodfon.com