04 okt 2012

Ako napísať životopis

ako napísať životopis

Viete, ako napísať životopis tak, aby si personalista spomedzi desiatok životopisov všimol práve ten Váš? Viete, že pri väčšom výberovom konaní personalista strávi nad jedným životopisom priemerne len zopár sekúnd? Poradíme vám nielen to, čo má obsahovať správny životopis, ale aj ako na seba životopisom upútať pozornosť.

I. Čo má obsahovať životopis

V prvom rade zabudnite na siahodlné prózy, tie sa už dávno “nenosia”. Správny životopis by mal byť štruktúrovaný a prehľadný, vyhýbajte sa príliš dlhým popisom, ale uveďte všetky dôležité informácie. Najskôr si povieme, čo má taký životopis obsahovať.

1. Kontaktné údaje:

 • Celé meno (aj rodné priezvisko)
 • Dátum a miesto narodenia
 • Adresa bydliska, uveďte aj trvalý pobyt, ak sa líši od adresy prechodného bydliska
 • Telefónny kontakt, na ktorom vás personalista zastihne.
 • E-mailová adresa – uveďte svoj oficiálny email. V žiadnom prípade neuvádzajte ako svoj emailový kontakt súkromný email s adresou ako diablica18@niečo.sk alebo velkyfrajer007@niečo.sk, pretože takéto adresy nie sú reprezentatívne. Určite neuvádzajte ani váš pracovný email zo súčasnej práce!

Prikladáte fotografiu? Priloženie nevhodnej fotografie, napríklad s domácim miláčikom, z dovolenky alebo našpúlenými perami či nesprávnou pózou je nevhodné – v takom prípade je lepšie si fotografiu odpustiť. Vhodná fotografia by mala byť kvalitná a profesionálna, nie príliš veľká (zamestnávateľ ju nepotrebuje v maximálnom rozlíšení, stačí 200×300 px) a bez rušiaceho pozadia. A dámy, vystríhajte sa príliš výraznému makeupu a výstrihu na fotke.

Pokiaľ sa uchádzate o miesto v oblasti digitálneho marketingu, programovania, webdizajnu atď., nezabudnite uviesť aj odkaz na vašu webstránku, portfólio. Ak nemáte čas na vytvorenie stránky s portfóliom, založte si portfólio aspoň na behance.net (ak sa máte čím pochváliť) alebo profil na about.me. Uveďte odkaz na svoj profil na LinkedIn, ak tam máte založený účet. Môžete uviesť aj Facebookový kontakt (ak je Vaša Facebook stránka/profil profesne reprezentatívny), Twitter alebo čokoľvek iné, je však veľmi dôležité, aby ste uvádzali len relevantné odkazy.

Skontrolujte si odkazy, ktoré uvádzate! Odkaz na svoj Facebook profil uvádzajte iba vtedy, ak máte dobre nastavené súkromie a verejne nezdieľate údaje, ktoré by vám k získaniu novej práce nepomohli. Prekontrolujte všetky svoje online profily, zvlášť tie, ktoré uvádzate do životopisu, či neobsahujú odkazy na iné vaše stránky, ktoré sú súkromné a s vašou profesiou nesúvisia.

2. Pracovné skúsenosti

V tejto časti uvádzate svoje predchádzajúce zamestnania zoradené chronologicky od posledného zamestnania (najstaršiu pracovnú skúsenosť napíšte na koniec). Pri každej predchádzajúcej práci uveďte:

 • Časový údaj (rozpätie rokov / mesiacov, kedy ste vo firme pracovali). Ak ste mali medzi zamestnaniami niekoľkomesačnú medzeru, uveďte radšej len roky, aby ste neupútavali pozornosť na to, že ste boli v evidencii úradu práce. Áno, presne tak, nech to znie akokoľvek “kruto” pre ľudí, ktorí si dlhodobo nemohli nájsť prácu, zamestnávatelia uprednostňujú pracovníkov, ktorí neboli (alebo len krátko) vedení na úrade práce. Táto informácia môže zamestnávateľovi vypovedať schopnosti uchádzača nájsť si prácu a takisto aj viaceré sociologické štúdie dokázali, že pri dlhšej odluke od zamestnania dochádza k oslabeniu pracovných návykov. Pokiaľ ste však boli na úrade práce, neľakajte sa, len túto informáciu v životopise nezdôrazňujte. A pripravte sa na to, že možno sa vás personalista na to opýta.
 • Názov firmy a mesto, kde ste pracovali (nie je nutné uvádzať celú adresu firmy)
 • Názov vašej pracovnej pozície.
 • V stručnosti vypíšte hlavnú náplň práce (stačí vypísať cez odrážky najdôležitejšie činnosti, ktoré ste mali na starosti, určite  nevypisujte každú jednú drobnú činnosť). Dôraz je potrebné klásť na posledné zamestnanie, pretože práve to hovorí o vašich aktuálnych pracovných skúsenostiach a schopnostiach. Pri starších zamestnaniach uveďte len najdôležitejšie údaje, ktoré hovoria o tom, čo ste sa v práci naučili a čo ste dosiahli.

Nemusíte spomenúť všetky svoje pracovné skúsenosti, ak nechcete – napríklad nie je potrebné uvádzať zamestnanie, v ktorom ste strávili dva týždne alebo všetky svoje brigády. Výnimku tvoria študenti a absolventi, ktorí okrem brigád a krátkodobých praxí nemajú žiadne iné pracovné skúsenosti – v takom prípade kľudne uveďte aj povinnú školskú prax, ak je relevantná k pracovnému miestu, o ktoré žiadate.

3. Vzdelanie

 • Absolvované školy uvádzajte rovnako ako predchádzajúce zamestnania, t.j. chronologicky zostupne.
 • Uvádza sa vysokoškolské a stredoškolské vzdelanie, neuvádzajte základnú školu. Pokiaľ ešte študujete, nezabudnite to uviesť spolu s informáciou o predpokladanom skončení štúdia.
 • Pri každej položke uvádzate:
  • roky štúdia (časové rozpätie)
  • názov školy, fakulty, mesta
  • názov študijného odboru, špecializácia
  • certifikácia o ukončení: maturitný list, získaný titul.
 • Do tejto sekcie vypíšte aj kurzy a školenia, ktoré ste absolvovali a certifikáty, ktoré ste získali.

4. Schopnosti a vlastnosti

Táto časť je mimoriadne dôležitá, tu máte priestor upozorniť na svoje plusy, na to, čo dokážete, aj na schopnosti, ktoré nemusia súvisieť s vašimi predchádzajúcimi zamestnaniami alebo predmetom štúdia.

 • Jazykové schopnosti – uveďte jazyk a stupeň jeho ovládania: začiatočník / mierne pokročilý / pokročilý / expert / tlmočenie / rodný jazyk, prípadne aktívne (komunikácia v jazyku) / pasívne (čítanie textov v jazyku). Absolvovali ste jazykovú školu a získali certifikát? Uveďte to!
 • Počítačové schopnosti – v akých operačných systémoch alebo s akými programami viete pracovať?
 • Ovládate písanie všetkými desiatimi na klávesnici? Výborne, uvádza sa to ako “strojopis”.
 • Ekonomické schopnosti – účtovnícke, fakturácia, práca s pokladňou a podobne.
 • Iné zručnosti: napíšte ostatné veci, ktoré viete robiť a ktoré Vám môžu pomôcť získať prácu, o ktorú sa uchádzate.

Ak zamestnávateľ vyžaduje dodanie príloh, ako napríklad motivačný list, zdravotné potvrdenie, oprávnenie na výkon určitej činnosti, vysvedčenie alebo certifikát, do životopisu na koniec uveďte zoznam príloh.

Všetky údaje uvádzajte pravdivo, klamať o svojich skúsenostiach a schopnostiach sa nevypláca.

II. Motivačný list

K žiadosti o prácu nezabudnite priložiť aj motivačný list. Kým životopis sa sústredí na históriu vašich pracovných skúseností a vzdelania, v motivačnom liste môže vyniknúť vaša osobnosť. Začnite písať zdôvodnením, prečo máte záujem o pracovnú pozíciu, na ktorú sa hlásite. Uveďte svoje pozitívne charakterové vlastnosti, vďaka ktorým sa na danú prácu hodíte (pozor, neuvádzajte svoje negatívne vlastnosti). Viete robiť niečo špeciálne alebo niečo, čo ste sa naučili sami? Ste kreatívny človek s vášňou k určitým (pracovným, samozrejme) činnostiam? Napíšte o tom, môžete tým získať “očko” u personalistu alebo zamestnávateľa. Kľudne napíšte, ako ste sa k tejto práci dostali, aké skúsenosti ste získali a podobne. Nech sa motivačným listom nesie váš optimizmus a entuziazmus, nech zamestnávateľ vďaka nemu získa pocit, že ste tá správna osoba na prácu.

Motivačný list nie je životopis, takže určite vlastnými slovami neprepisujte údaje zo životopisu; tu však máte možnosť uviesť údaje, ktoré sa do životopisu nezmestia. V motivačnom liste môžete napísať niečo o sebe (nemyslíme súkromné informácie o vašom rodinnom stave ani aké sú vaše obľúbené seriály). Ak chcete spomenúť, ako trávite voľný čas, môžete, ale neuvádzajte zbytočné detaily.

Na záver uveďte informácie, ako vás môže zamestnávateľ skontaktovať a vetičku o tom, že budete radi, ak vás oslovia. Motivačný list ukončite dátumom napríklad takýmto štýlom “V Bratislave dňa 3. októbra 2012″. Pokiaľ máte naskenovaný podpis, môžete ho tam vložiť, ale nie je to povinné – ak však motivačný list zasielate poštou alebo beriete so sebou na pohovor, podpíšte sa (a rovnako aj na životopis).

 • Motivačný list nie je slohová práca ani list kamarátke, vyhnite sa preto slovným obratom, dvojzmyslom a kvetnatým opisom.
 • Nijakým spôsobom neupozorňujte na svoje negatíva, nepíšte nič, čo by o vás mohlo hovoriť, že ste nestály, nerozhodný atď.
 • Štylistika textu by mala byť formálna, ale nevyjadrujte sa vedecky (jedine v prípade, ak má práca vedecký charakter), kľudne píšte vlastnými slovami, kreatívne, ale slušne.
 • Rozsah motivačného listu by nemal presiahnuť 1 A4.

Ako motivačný list sa dá chápať aj sprievodný text emailu, v ktorom zasielate životopis. V niektorých prípadoch však môže byť lepšie uviesť iba krátky sprievodný text do emailu a všetko, čo považujete za dôležité spomenúť, uveďte do motivačného listu.

III. Ako urobiť dojem pekným životopisom

V predchádzajúcich častiach sme si povedali, čo všetko má životopis obsahovať. Mali by ste ale vedieť, že formálna úprava životopisu je takmer rovnako dôležitá ako jeho obsah. Čo na tom záleží,  že ste “precízny” a kladiete “dôraz na detail”, ak je váš životopis plný gramatických chýb, so zle odsadeným textom a zbytočnými medzerami?

Keď už máte životopis aj motivačný list napísaný, je načase, aby ste ich podrobili tvrdej kontrole. Pýtate sa, na čo sa zamerať?

 • Gramatika. Nie každý má gramatiku v malíčku, no na bezchybnej gramatike v životopise a motivačnom liste záleží. Predtým, než ich odošlete, skontrolujte kľudne aj dvakrát, či v životopise nemáte preklepy a gramatické chyby. Alebo dajte životopis skontrolovať kamarátovi, ktorý gramatiku ovláda, nechajte si gramatiku skontrolovať napríklad vo Worde alebo využite službu jazykových korektúr. Verte nám, oplatí sa do toho investovať.
 • Odsadenia, rozostupy, medzery. Zjednoťte zarovnanie textov, rozostupy medzi riadkami nech sú rovnako veľké a odstráňte duplicitné medzery medzi slovami. Dajte si záležať aj na drobných detailoch!
 • Štýl. Ak chcete, aby si váš životopis personalista alebo budúci zamestnávateľ všimol, zabudnite na preddefinované šablóny vo Worde. Nemusíte používať font Times New Roman a určite sa vyhnite fontom ako Comic Sans. Použité písmo má byť pekné, profesionálne, ale zároveň dobre čitateľné. Nepoužite však viac než 2 typy písma a takisto nepoužívajte príliš veľa farieb. Pamätajte, že ak toho zvýraznite (či už podčiarknutím, tučným písmom alebo inou farbou) príliš veľa, životopis sa stane veľmi neprehľadným.

Stiahnite si zadarmo vzor životopisu v DOC. formáte aj náhľad v PDF formáte. Ide o štandardný jednoduchý vzor bez akýchkoľvek grafických prvkov, no i tak vyzerá profesionálne a prehľadne, však? Použili sme písma PT Sans a na nadpisy Open Sans Condensed, ak sa vám páčia, stiahnite si ich zadarmo z Google Webfonts.

Prezentujte sa štýlovo

Štandard však nestačí. Ak chcete vyniknúť a spraviť dojem, pripravte si pekný grafický životopis. Nie, nemáme na mysli škaredé Wordovské clip-arty a word-arty, v žiadnom prípade nepoužívajte smajlíky a škaredé obrázky. Ak sa venujete grafike, úprave fotografií a tvorbe webstránok, mali by ste vytvorenie svojho životopisu vnímať ako príležitosť prezentovať svoje schopnosti. Pripravte si teda životopis radšej vo Photoshope a pokiaľ ste freelancer, mali by ste ho mať aj online vo forme webovej stránky. Nemáte čas na vytvorenie webstránky? Využite službu ako napríklad Zerply.com alebo si zakúpte už hotovú HTML šablónu.

Stiahnite si zadarmo grafický životopis!

Vytvorili sme pre Vás niečo špeciálne – grafickú šablónu životopisu aj motivačného listu v PSD formáte, s ktorou zaručene zabodujete!

Stiahnite si vzor životopisu (vrátane motivačného listu) v zip. formáte (súbor má 6,25 MB, po rozbalení takmer 90 MB). Vzor je vytvorený vo veľkosti A4 a rozlíšení 300 DPI (vhodné pre kvalitnú tlač). Použitý font Arbutus Slab si stiahnite zadarmo z Google Webfonts.

Ukážky kreatívnych životopisov

HTML šablóna – životopis ako webstránka:

Príklady kreatívnych životopisov (tieto vzory si môžete za pár dolárov kúpiť cez GraphicRiver.net):