Motivátor.sk - Myšlienky
 Som veľmi vďačný, že sa živím robením toho, čo by som robil zadarmo. - Judd Nelson