Motivátor.sk - Myšlienky
 Inteligencia je schopnosť vyhnúť sa vykonaniu práce a aj tak prácu dokončiť. - Linus Torvalds