Prestaňte hovoriť!

prestaňte hovoriť

Ľudia ktorí o svojich cieľoch veľa hovoria sú menej náchylní dotiahnuť ich do zdarného konca. Keď o svojich nápadoch a cieľoch hovoríte, snažíte sa na ostatných preniesť svoje nadšenie. Ale na to, aby ste pri niečom vytrvali a dotiahli to dokonca, potrebujete mať nadšenie v sebe – nie v ostatných.