Motivátor.sk - Myšlienky
 Zmyslom vzdelávanie je nahradiť prázdnu myseľ tou otvorenou. - Malcolm Forbes