Motivátor.sk - Myšlienky
 Jediný handicap v živote je zlý prístup. - Scott Hamilton