Motivátor.sk - Myšlienky
 Nastaviť ciele je prvým krokom v premene neviditeľného do viditeľného. - Tony Robbins

Články / jún, 2013