Meníme seba, meníme Slovensko.

Meníme seba, meníme Slovensko.

Každý máme veci, u ktorých chceme aby boli usporiadané inak ako sú teraz, veci ktoré chceme zmeniť. Veci, ktoré sa nás týkajú. Možno je to niečo čo nás otravuje, niečo o čom si myslíme, že by bolo možné robiť inak, lepšie. Ak chcete zmenu, urobte pre to niečo VY sami.