Motivátor.sk - Myšlienky
 Chcem len byť sama sebou a ísť si za svojimi snami a cieľmi. - Natalie du Toit