Motivátor.sk - Myšlienky
 Kvalita znamená robiť niečo dobre vtedy, keď sa nik nepozerá. - Henry Ford