Matka príroda

Matka príroda

Príroda z človeka vyťahuje všetky myšlienky, utvára v hlave voľný priestor. A práve v tom prázdnom priestore najlepšie nachádzame sami seba. Ak máte v myšlienkach chaos, ak neviete čo ďalej, skúste vybehnúť do prírody.