24 jan 2013

Nikto nemá právo brániť ti byť tým, kým chceš byť

6

Ak niečo chceš dosiahnuť, pracuješ na tom, prekonávaš prekážky a v momente, keď si myslíš, že už si skoro tam, sa ti niekto postaví do cesty a nepustí ťa ďalej. Niekto, kto koná len v “tvojom najlepšom záujme”. Pozrite si úryvok z filmu Rocky Balboa (2006), kde sa Rocky odvoláva proti nevydaniu licencie.

Video je s českým dabingom.