31 jan 2013

Poznáš vlastné odpovede?

6

Nerob to, čo ti hovoria iní, pokiaľ ti intuícia našepkáva inak. Nájdi svoje vlastné odpovede! Pretože mnohokrát odpovede nenájdeme vo vonkajšom svete, ale iba v nás. Scéna pochádza z filmu Pokojný bojovník (2006).

Video je s českým dabingom.