25 mar 2013

Postav seba na prvé miesto

Nadpis tohto článku môže v mnohých ľuďoch spôsobovať nie veľmi dobré pocity. Celý čas sa totiž učíme o tom, že by sme nemali byť sebeckí a egoistickí. Mali by sme sa starať o druhých a pomáhať im – veď starať sa hlavne o seba je nesprávne. Tiež som si to dlhý čas myslel.

Musím upozorniť na jednu vec v kontexte tohto článku – účelom nie je nabádať k egoizmu. Egoizmus znamená „cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohľadňujúce alebo málo zohľadňujúce záujmy iných“. Avšak tento článok bude o niečom inom, aj keď sa to môže niekedy javiť rovnako.

Tým je úcta k sebe samému.

Rozdiel medzi egoizmom a sebaúctou je v jednej veci. Egoista myslí výhradne na seba. Niekto, kto si sám seba váži, berie ohľad aj na ostatných, pričom ale dáva seba na prvé miesto. Tak poďme k veci.

V spoločnosti je zaužívané, že myslieť sám na seba v prvom rade, je nesprávne. Ako som už písal, tiež som sa veľmi dlho boril s touto dogmou, a mnohokrát som sa vďaka nej dostal do rozporu medzi sebou samým a tým, čo je „správne“. Možno to tiež zažívate. Napríklad, dáte niekomu sľub, ale zistíte, že ho nie ste schopní alebo ochotní za daných podmienok splniť. A teraz stojíte pred voľbou: poškodíte seba preto, aby ste dodržali sľub, alebo zrušíte sľub a budete sa z toho cítiť zle?

V podstate sa však veci majú inak. Skutočná otázka znie: „Cením si viac seba alebo druhého?“

Vždy je to o tom, koho si ceníte viac. Nezáleží, či je na druhej strane neznámy človek alebo rodina. Každý musí konať tak, ako to cíti, ale podľa mňa si musí človek vážiť hlavne seba. Pretože na seba sa budete pozerať v zrkadle, nie na tých, voči ktorým ste ustúpili.

Ako bolo prednedávnom uvedené na našom Twitteri:

Nestavaj svoje životné rozhodnutia na radách ľudí, ktorí nebudú musieť niesť následky.

Koho si ceníte viac?

Nech sa otázky „Koho si cením viac?“ a „Cením si svoj pohľad na seba samého viac ako to, ako sa na mňa pozerajú ostatní?“, stanú Vaším veľkým pomocníkom.

Otázka „Cením si viac seba alebo svojho kamaráta?“ Vám môže pomôcť rozhodnúť sa, ako sa zachováte v dôležitej situácii.

Otázku „Cením si viac seba, alebo peniaze?“ si môžete položiť vždy, keď ide o zákazku, v ktorej máte rozpor.

Nepochopte prosím moje slová zle! Neznamenajú, že všetky Vaše odpovede budú automaticky „Cením si viac seba – takže NIE“.

Môžete, a mali by ste myslieť aj na druhých. To je ten moment, ktorý oddeľuje egoistu od niekoho, kto si sám seba zdravo váži. Dokázať sa na vec pozrieť i z druhej strany, a pochopiť aj ich argumenty. Ale nakoniec sa rozhodnúť tak, aby to bolo v súlade s Vaším vnútorným presvedčením. Bez ohľadu na to, čo si o Vás kto pomyslí, či ako sa na Vás bude dívať. Jednoducho tak, aby keď sa ráno… ale o zrkadle sme vlastne už hovorili.

Dôležité je byť schopný sa zdravo a logicky pozrieť zo všetkých uhlov pohľadu. Toto fakt neznamená, že máte mať vždy pravdu. Pokojne sa môže stať, že to Vaše správne rozhodnutie bude korešpondovať so záujmami druhej strany. Alebo že ustúpite v menej podstatných veciach, na ktorých Vám až toľko nezáleží. No v tých podstatných veciach by ste mali robiť všetko tak, aby ste sa sami pred sebou mohli postaviť spriama, a nie sa zohýbať a krčiť pod ťarchou všetkého, čo ste si nedokázali obhájiť a bude Vás to kváriť vždy, keď si na to spomeniete.

Vždy sa rozhodnite v prvom rade pre seba (a to znamená aj pre svoju rodinu, pre svojich priateľov – jednoducho pre Vaše najväčšie dobro). Postavte sa na svojom rebríčku hodnôt na prvé miesto a začnite sa mať konečne radi. Uvidíte, o koľko je život ľahší. Možno tento proces vyžaduje pevnosť a výdrž, ale ak to cítite ako správne, zaručene to stojí za to.

A musíte sa pripraviť aj na to, že sa niektoré Vaše vzťahy prečistia. Ale ak tí ľudia opustia Váš život len preto, že ste sa začali držať zásad, ktoré spravia Váš život ľahším, tak do neho nikdy nepatrili.