14 apr 2014

Veľa ľudí hľadá zamestnanie tak ako miesto na parkovanie, ide tam, kde nájde prvé voľné miesto.

0
Veľa ľudí hľadá zamestnanie tak ako miesto na parkovanie, ide tam, kde nájde prvé voľné miesto.