07 apr 2014

Čím intenzívnejšie máme nejakú myšlienku alebo cieľ pred sebou, tým istejšie nás táto myšlienka, ukrytá hlboko v podvedomí, nasmeruje na cestu k jej naplneniu.

0
Čím intenzívnejšie máme nejakú myšlienku alebo cieľ pred sebou, tým istejšie nás táto myšlienka, ukrytá hlboko v podvedomí, nasmeruje na cestu k jej naplneniu.