30 sep 2013

Len čo ovládne človeka spokojnosť a z nej vyplývajúca pohodlnosť, stráca sa schopnosť napredovať.

0
Len čo ovládne človeka spokojnosť a z nej vyplývajúca pohodlnosť, stráca sa schopnosť napredovať.