16 okt 2012

7 vlastností úspešného podnikateľa

podnikateľ

Chcete začať podnikať ale neviete, či sa na to hodíte? Máte dostatočné odhodlanie a schopnosti, ale stačí to vôbec? Akými vlastnosťami sa vyznačuje úspešný podnikateľ?

Najskôr chceme poznamenať, že vlastnosti, ktoré uvedieme, nie sú povinnou mentálnou výbavou každého podnikateľa. Práve naopak, je veľmi výnimočné nájsť človeka, ktorý disponuje všetkými týmito vlastnosťami. Pokiaľ si pri čítaní nasledujúcich riadkov uvedomíte, že máte ešte veľké medzery, neľakajte sa a nezahoďte myšlienku na vybudovanie vlastného biznisu: pamätajte, že každý človek sa prirodzene vyvíja a zlepšuje (áno, sme optimisti). Už o pár rokov si možno uvedomíte, že vlastnosti, ktoré popisujeme, vás vlastne vystihujú – časom ich totiž môžete nadobudnúť alebo v sebe prirodzene objaviť pri riešení nejakého problému. Pretože s budovaním vlastného podnikania budete budovať aj seba samého. Všetky tieto vlastnosti si môžete časom osvojiť – začnite sa budovať už teraz!

1. Zodpovednosť

Úspešný podnikateľ má mať dostatočne vyvinutý zmysel pre zodpovednosť. Ako podnikateľ za väčšinu vecí (alebo za tie najdôležitejšie, ak máte podriadených) zodpovedáte sami a musíte sa naučiť správne sa rozhodovať. Ak napríklad pracujete na veľmi dôležitej zákazke, ktorú máte odovzdať v pondelok a v piatok s tým ešte nie ste hotový, nemôžete sa len tak vybrať na víkend mimo mesta. Teda, môžete, ale v takom prípade prácu zrejme nestihnete dokončiť, pravdepodobne prídete o zákazku a s ňou aj o klienta a možno aj o ďalších potenciálnych klientov, ktorých by ste mohli získať dobrým odporúčaním. Keď vám nechýba zmysel pre zodpovednosť, uvedomujete si svoje povinnosti a dôsledky, ktoré vyplývajú z ich nesplnenia alebo odloženia.

Byť zodpovedný však neznamená, že musíte niesť všetku ťarchu sveta na svojich pleciach. Pokiaľ je pocit zodpovednosti vo vás príliš silný, zrejme pociťujete vinu zakaždým, keď na úlohe nepracujete, dokonca aj počas svojho voľného času a vtedy, keď máte všetky povinnosti splnené. Tu už však hovoríme o nezdravom workoholizme. Ako vo všetkom, aj tu je veľmi dôležité vedieť rozpoznať tú správnu mieru. Prijímajte zodpovednosť za seba, za svoju prácu, svoje rozhodnutia, svoju firmu – nie však za chyby či rozhodnutia iných. A nepociťujte vinu za to, že si potrebujete aj oddýchnuť!

2. Cieľavedomosť

Viete, prečo je cieľavedomý človek úspešnejší? Cieľavedomý človek vie, čo chce, a intenzívne pracuje na tom, aby to dosiahol. Nemýľte si cieľavedomosť s ochotou ísť cez mŕtvoly, aby ste dosiahli svoje, nie je to to isté. Ak sa chcete stať cieľavedomým, klaďte si ciele. Nielen veľké životné ciele, ale aj tie malé (každodenné, týždenné, mesačné). Nebojte sa plánovať, napíšte si aj tie dlhodobé ciele a stále na ne myslite. Myslite na to, čo chcete dosiahnuť a aspoň pomalými krôčikmi sa o to snažte

Problém však nastáva, keď vlastne neviete, čo chcete. Ako podnikateľ totiž musíte vedieť identifikovať svoje túžby a ciele, mali by ste vedieť, čo vlastne chcete, aby ste mohli napredovať, aby ste vedeli, čo vlastne robíte a prečo to robíte. Ak nemáte ciele, ako môže byť vaša aktivita riadená? Bez cieľov sa len hráte a pretĺkate, ale nikam nesmerujete. A neplatí to len pre podnikateľov. Aké sú VAŠE ciele?

3. Odvaha

Už to, že sa rozhodnete podnikať, je známkou odvahy, pretože kráčate do neznáma. Neviete, ako to dopadne, kedy sa rozbehnete, kedy budete mať prvú (a každú ďalšiu) objednávku, nemáte istý príjem, neviete, či budete mať vždy dostatok prostriedkov na výdavky, a napriek všetkým týmto prekážkam ste sa rozhodli začať podnikať. Gratulujeme! Je však veľmi dôležité vytrvať a nestratiť odvahu: počas podnikania nastanú rôzne situácie, kedy sa budete musieť rozhodnúť medzi tým, čo je isté, a tým neistým, ktoré môže priniesť ďaleko viac (ale zároveň môžete viac stratiť). Bez odvahy skúšať nové veci a nové spôsoby riešenia problémov zostanete na rovnakom mieste – s odvahou budete inovátor. Podnikateľ sa nesmie báť rizika, no každé riziko musí zvážiť zodpovedne. Ak sa bojíte riskovať a máte potrebu istoty (istoty práce, príjmu), podnikanie pre vás asi nebude to pravé. Podnikateľ je človek, ktorý si radšej ako pohodlie istoty vyberá vlastnú cestu, aj keď je plná neistoty.

4. Pracovitosť

Podnikateľ by mal byť aspoň tak trocha workoholikom (ale nie príliš). Ako podnikateľ budete pracovať viac, než bežný zamestnanec. 8-hodinová pracovná doba je v čase, keď rozbiehate podnikanie, luxus, ktorý si nebudete môcť dovoliť. Prirodzene, každý jeden deň si musíte oddýchnuť, aby ste mali dostatok síl na prácu v ďalšom pracovnom dni a nevyčerpali sa. Ale ak ste lenivý človek, máte problém: bude vám trvať dlhšie, kým sa rozbehnete, možno dokonca tak dlho, že vás predbehne konkurencia, o ktorej ste včera ani nevedeli, že existuje.

Áno, podnikanie môžete rozbehnúť aj za pár hodín práce denne popri hlavnom zamestnaní. A možno to vášmu podnikaniu bude stačiť. Pripravte sa však na to, že budú dni, kedy budete musieť pracovať od rána do noci. Začnite preto podnikať v oblasti, ktorá vás baví. Robte to, čo vás baví, a nebudete to vnímať ako prácu.

5. Komunikatívnosť

Ako podnikateľ budete prichádzať do styku s mnohými ľuďmi (dodávateľmi, zákazníkmi, záujemcami, fanúšikmi, odporcami). Dokonca aj vtedy, keď sa rozhodnete podnikať ako programátor, aby ste sa mohli zašiť doma pred počítačom. Jedného dňa však budete musieť z tej ulity vyjsť von a ukázať sa. Naučte sa komunikovať s ľuďmi, naučte sa byť asertívny vo vzťahu k nim. Bez schopnosti správne komunikovať s inými sa vám nebude dariť v biznise a ani vaši podriadení vás zrejme nebudú mať radi. A vy predsa chcete byť dobrým šéfom, však? (Nie šéfom – podivínom, ani šéfom – cholerikom, však?) Okrem toho, ak sa naučíte správnej komunikácii, získate omnoho viac kontaktov a vaši obchodní partneri vás budú rešpektovať.

6. Vodca

Byť lídrom je ďaleko viac než len byť šéfom. Dobrý vodca vedie ľudí, udáva im smer, dobrého vodcu ľudia budú radi a dobrovoľne nasledovať. Nie je to jednoduché, najskôr musíte popracovať na sebe samom – rozvinúť svoje schopnosti, naučiť sa riešiť veci diplomaticky, mať sebadisciplínu. Ak ste dobrý v tom, čo robíte, ľudia si to všimnú a začnú vás vnímať ako vzor. Myslíme si, že dobrý vodca by mal byť vzorom pre svojich zamestnancov, mal by byť rešpektovaný.

Rešpekt však získate najlepšie tým, že budete sami rešpektovať ostatných.

7. Vizionár

Schopnosť myslieť do budúcna a vedieť predvídať je vlastnosťou výnimočných ľudí. Táto schopnosť úzko súvisí s cieľavedomosťou podporenou skúsenosťami. Podnikateľ – vizionár veľa premýšľa o budúcnosti a vývoji nielen jeho firmy, ale i vývoji v oblasti, v ktorej sa realizuje. Vďaka skúsenostiam dokáže predvídať možný vývoj, nebojí sa mať odvážne sny, jeho myslenie sa neobmedzuje na blízku budúcnosť. Dobrý podnikateľ by mal myslieť na budúcnosť, mal by byť myslením o niekoľko krôčikov vpred, než bežní ľudia, a to aj pri zdanlivo bežných rozhodnutiach. Kým ostatní ešte len rozvíjajú nápad, vizionár už v mysli rieši konkrétne kroky a možné problémy realizácie.

Steve Jobs bol vizionár. Vy môžete byť takisto.