06 mar 2013

Ticho je niekedy najlepšia odpoveď.

2