Motivátor.sk - Myšlienky
 Chceš vedieť, kto si? Nepýtaj sa. Konaj! Činy ťa vymedzia a definujú. - Thomas Jefferson