16 jan 2013

Minulosť Ťa nepredurčuje, ale pripravuje.

0