29 máj 2013

Bohatstvo hľadáme všade. Pritom je tak blízko. Je v nás.

0
Bohatstvo hľadáme všade. Pritom je tak blízko. Je v nás.