07 jan 2013

Ak je to pre teba dôležité, nájdeš cestu.

0
Ak je to pre teba dôležité, nájdeš cestu. Ak nie, nájdeš výhovorku.