03 jún 2013

Kto vytvára obraz o spoločnosti?

Kto vytvára obraz o spoločnosti?

V predchádzajúcom článku sme spomenuli, že čím je firma väčšia, tým viac sa podobá stroju. Dnes budeme hovoriť o tom, vďaka čomu funguje tento „stroj“.

Čím je firma väčšia, tým viac managerov sa stará o jej chod. O to, aby fungovala správne. Máme tu top managment, ktorý usmerňuje firmu ako celok, managerov strednej úrovne, ktorí majú na starosti vývoj a managerov prvej úrovne, ktorí zadávajú úlohy pracovníkom. Títo manageri majú za úlohu organizovať, plánovať, koordinovať a hlavne viesť ľudí tak, aby firma dobre fungovala. Osobne si však myslím, že často práve oni svojimi zásahmi (ktoré sú spôsobené neznalosťou reálneho fungovania), spôsobujú firme problémy. Často je to tým, že nemajú kontakt so samotnými zákazníkmi a tak nepoznajú ich potreby. Na druhej strane, my spotrebitelia vnímame firmy práve prostredníctvom tých zamestnancov, ktorí stoja v hierarchii firmy nižšie, ktorí tvoria alebo poskytujú samotný produkt firmy nám koncovým spotrebiteľom.

Napríklad, keď si predstavíte obchod, do ktorého chodíte denne nakupovať, ktorá osoba sa Vám vybaví ako prvá, ktorú si s ním najviac spájate? Riaditeľa, manažéra …. alebo pokladníčku? Je to tak. Top pozície sú samozrejme dôležité, ale to čo drží všetko pohromade a zabezpečuje dennodenný plynulý chod Vášho obľúbeného obchodu či reštaurácie, sú ľudia ktorí vykonávajú dennodenne svoju prácu v sklade, kuchyni, za pultom alebo pri páse. Doslova držia spoločnosť na svojich pleciach.

Ale to je asi jasné každému, kto aspoň trošku vie, ako to v zamestnaní chodí. Každý človek má svoj význam v dlhej reťazi tvorby a predaja produktu alebo služby. Bez hociktorého jedného by bola táto reťaz prerušená a nefungovala by. Všetci vedia, že každý jeden človek je dôležitý. Myslíte, že nie?

Aj lepič etikiet je dôležitý.

Bohužiaľ, vďaka dnešnému trendu rýchlej výmeny zamestnancov si ľudia často neuvedomujú, ako dôležití sú. Nepovedia im to ani nadriadení, ani podriadení, ani spolupracovníci, a tak sa ľudia cítia, že proste len vykonávajú nejakú činnosť – napríklad lepia etikety. A ani si pri tom neuvedomujú aký veľký dopad má každý jeden úkon, ktorý urobia. Napríklad si vezmime také zamestnanie, akým je už spomínaný lepič etikiet. Človek, ktorý vykonáva prakticky strojovú prácu – lepí etiketu za etiketou. Mohol by si povedať, že je v podstate jedno ako etiketu nalepí. Veď je to len etiketa, aj tak je podstatný obsah. Nemal by však pravdu. Každá jeho nalepená etiketa totiž reprezentuje minimálne 3 okruhy – 1. kvalitu jeho samého, 2. kvalitu jeho firmy, a za 3. kvalitu krajiny, v ktorej žije. Poradie týchto kvalít neznamená len „veľkosť“ daného okruhu. Sú zoradené podľa dôležitosti.

V prvom rade je každá nalepená etiketa jeho vlastnou vizitkou.

Keď sú etikety nalepené precízne a so zámernou pozornosťou (namiesto strojového otupenia), je to jeho dobré meno. A nie len to. Zároveň je to naplnenie pocitu dobre vykonanej práce – bez ohľadu na to, aká dôležitá sa zdá byť. Keď človek dokáže byť hrdý na to, že precízne lepí etikety, dostáva sa blízko k tomu, aby svoju prácu mohol milovať – a o tom sme tu už mnoho krát hovorili.

V druhom rade je to tiež vizitka jeho firmy.

Každá nalepená etiketa reprezentuje jeho spoločnosť, kamkoľvek sa dostane. Ledabolo nalepené etikety sú samozrejme oveľa menej reprezentatívne, ako precízne, pri plnom vedomí lepené etikety. Tento okruh má ešte dve časti – sebeckú a nesebeckú (neberte to v negatívnom zmysle slova). Nesebecká vec je, že to robíte preto, lebo chcete urobiť svojej firme to najlepšie meno, aké zo svojej pozície môžete. A sebecká časť je jednoduchá – ak sa bude dariť lepšie firme, musí sa zákonite dobre dariť aj Vám.

A v rade treťom je to reprezentovanie krajiny v ktorej žije.

Niektorí ľudia nadávajú na „slovenskú kvalitu“ a vyzdvihujú kvalitu (najmä) západných krajín. Napríklad: Je to nemecké, tak to musí byť kvalitné. Avšak porozmýšľajme – z čoho vychádza táto „národná“ kvalita“ ? Nemôže vychádzať z ničoho iného než z toho, že každý človek v súkolí firmy, v rámci štátu robí svoju úlohu najlepšie ako vie! A pri tom si uvedomuje, že každý jeho urobený úkon reprezentuje viac ako jeho samého alebo jeho firmu – reprezentuje kvalitu celej krajiny. Napríklad také prirovnanie “Presný ako švajčiarske hodinky.” asi poznáte, však? Tiež nevzniklo len tak. Je v tom kus pravdy, lebo každý kto navštívil túto krajinu, okúsil v ich spoločnosti zmysel pre dokonalosť, detail a poriadok.

Aj také lepenie etikiet môže mať obrovský dopad, ak to doženieme do dôsledkov. A čo potom taká upratovačka? Predsa svojou prácou zlepšuje život svojim kolegom, a reprezentuje celú firmu v momente, keď si dôležitý obchodný partner odskočí tam, kde aj kráľ chodí pešo.

To už nehovorím o ľuďoch, ktorí sa dostávajú do kontaktu priamo so zákazníkom! Oni sú z najväčšej časti zodpovední za obraz, ktorý si zákazník o firme vytvorí. Oni sprostredkujú hodnoty firmy, jej presvedčenia a kvalitu, všetko zosobňujú a prenášajú na zákazníka. Podľa nich sa zákazník rozhodne, ako sa k firme nabudúce postaví. Sú doslova výstavnou skriňou biznisu. A keď chcú sami prosperovať, musia proste odviesť svoju prácu najlepšie ako vedia. Pretože ak to budú robiť, firma bude prosperovať. A ak bude prosperovať firma, budú prosperovať aj oni.

Všetci spoluvytvárame obraz Slovenska.

Takže pamätajte – akokoľvek malí si pripadáte, ak vykonávate prácu, ktorá má zmysel tak ste potrební a dôležití. Dajte do toho všetko. Urobte svoju úlohu najlepšie ako viete. Nie preto, aby ste na niekoho urobili dojem. Jednoducho len preto, aby ste sa mohli cítiť dobre, lebo ste do svojej práce dali všetko a spravili ju najlepšie ako viete. Tým v konečnom dôsledku pomôžete nielen svojej firme, ale aj sebe.

Foto: goodfon.com