14 dec 2012

Podnikateľ nie je ostrov

ostrov

Je zaujímavé, ako sú dnes majitelia veľkých a významných firiem „personifikovaní“ so svojimi výtvormi. Hovoríme o Steveovi Jobsovi a myslíme Apple, o Richardovi Bransonovi a myslíme Virgin, poprípade hovoríme Microsoft a myslíme na Billa Gatesa. Vyzerá to tak, akoby len títo muži stáli za úspechom a nikto viac.

Samozrejme – sú to frontmani, štartéri a vizionári. Bez nich by nebolo žiadnej firmy. Ale ak by ste sa hocikoho z nich spýtali, či vďačia za úspech výlučne sebe a svojim schopnostiam, určite by odpovedali „nie“. Vychádza to už aj zo samotného pôvodu slova „firma“.

Company“ – teda spoločnosť – pochádza zo starofrancúzskeho „compagnie“, čo znamená „spolok, priateľstvo, dôvernosť, ale tiež zbor (vo vojenskom zmysle slova)“. Súvisí so slovom compagnon, teda spoločník, priateľ, kamarát. Pričom slovo compagnon sa skladá z dvoch častí, a to com-, čo znamená „spolu, spolu s (niekým), v kombinácí s niečim“, a panis, čo znamená chlieb.

Slovenské „firma“ má pôvod v nemeckom firma – obchod. To zas pochádza z talianskeho firma, čo znamená podpis, vychádzajúc pritom z latinského firmáre – podpísať, ale tiež potvrdiť, dať súhlas. A nakoniec, firmáre pochádza z latinského slova firmus, ktoré znamená pevný, stály, záväzný, ale tiež verný, neochvejný, loajálny, trvanlivý.

Keď sa na to pozrieme v „kombinácii“, teda si prepojíme tieto dve slová, vznikne nám krásna a jednoduchá definícia každej firmy. Je to skupina priateľov/spoločníkov, ktorí majú spoločný chlieb (teda živobytie), sú si navzájom loajálni a tvoria spolu pevný, stály a záväzný spolok.

Predtým, než budeme pokračovať, musím upozorniť na význam jedného slova.

Normálne sa pod slovom podnikanie rozumie „Sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.“ – a teda podnikateľ je niekto, kto robí niečo za účelom zisku.

Ak však čítate Motivátora pravidelne, viete, že podnikateľ v našom ponímaní je človek, ktorý tvorí niečo, čo ho baví, niečo hodnotné pre spoločnosť, a väčšinou v spolupráci s ostatnými ľuďmi.

Ale naspäť k firme.

Firma je teda vždy viac ľudí. Z toho aj potom vychádza skutočná rola podnikateľa. Podnikateľ nie je grafik, technik, tlačiar, programátor alebo stavbár (aj keď niekedy môže zastávať niektorú z prevádzkových funkcií). Podnikateľ je niekto, kto má zámer – a na zrealizovanie svojho zámeru si dokáže nájsť a spojiť tých správnych ľudí, akých potrebuje. On je tým spojítkom, ktoré dokáže nasmerovať prácu ľudí tak, aby plnila nejaký cieľ, účel. Je to kormidelník, ktorý udáva smer posádke lode. Tak, ako kormidelník potrebuje posádku, aj posádka potrebuje kormidelníka.

Niektorí ľudia však majú pocit, že najlepšie zvládnu všetko sami, alebo že musia všetko zvládnuť len oni. Musia kontrolovať každú prácu po svojich ľuďoch, skontrolovať každú objednávku a každý účet. No v takom prípade človek nie je podnikateľom. Robert Kyiosaki by povedal, že ste stále v kvadrante S, a nie M. Ak neveríte svojim ľuďom, je to akoby ste žiadnych nemali, pretože každú prácu nakoniec ešte kontrolujete – teda ju robíte dvakrát. V podstate ste vtedy len sám.

Uvedomte si, že svojich ľudí ste si na základe niečoho vybrali. Dôverujete im, pretože robia svoju prácu dobre (inak by ste ich neprijali). Sú to odborníci v niečom, v čom Vy odborníkom nie ste (inak by ste ich nepotrebovali). Spolu si dopomáhate k spoločnému cieľu, a jeden bez druhého nemáte zmysel. Tak ako mozog a ruky. Bez mozgu ruky len ležia, a mozog bez rúk tiež nič nedosiahne.

Ak mozog vedie ruky, a ony dokážu z kusu dreva vykúzliť prekrásnu sochu, spoločne vytvoria dielo, ktoré prežije stovky rokov, a stovky rokov ich spoločné dielo obohacuje životy mnohých ľudí.

Nech je tak i s Vašou firmou. Buďte jej mozgom a veďte svoje „ruky“ tak, aby ste spolu vytvárali diela, ktoré budú obohacovať životy ľudí.

Foto: goodfon.com