27 dec 2013

Viera znamená veriť tomu, čo nevidíme. Odmenou viery je uvidieť to, čomu veríme.

1
Viera znamená veriť tomu, čo nevidíme. Odmenou viery je uvidieť to, čomu veríme.