17 sep 2013

Spláchni smetie, ktorým ťa chtiac či nechtiac zasypávajú tí druhí.

0
Spláchni smetie, ktorým ťa chtiac či nechtiac zasypávajú tí druhí.