09 aug 2013

Najväčšou odmenou za námahu nie je to, čo za ňu dostaneme, ale to, akým človekom nás spraví.

0
Najväčšou odmenou za námahu nie je to, čo za ňu dostaneme, ale to, akým človekom nás spraví.