06 sep 2013

Nájdite jednu svoju pozitívnu vlastnosť a použite ju ako kľúč, ktorým otvoríte všetok svoj potenciál.

0
Nájdite jednu svoju pozitívnu vlastnosť a použite ju ako kľúč, ktorým otvoríte všetok svoj potenciál.