24 feb 2014

Každému Tvojmu činu musí predchádzať myšlienka.

0
Každému Tvojmu činu musí predchádzať myšlienka.