17 apr 2014

Dobré nápady vyrastajú z uvedomenia si toho, čo spoločnosť chce a potrebuje.

5
Dobré nápady vyrastajú z uvedomenia si toho, čo spoločnosť chce a potrebuje.