26 mar 2014

Človeku, ktorý to potrebuje, dajte prácu. Človeku, ktorý túži, dajte príležitosť.

0
Človeku, ktorý to potrebuje, dajte prácu. Človeku, ktorý túži, dajte príležitosť.