20 feb 2013

Čím viac hovoríš, tým menej povieš.

0