27 dec 2013

Budúcnosť nás ľaká a minulosť zdržiava. Hľa, prečo nám uniká prítomnosť.

0
Budúcnosť nás ľaká a minulosť zdržiava. Hľa, prečo nám uniká prítomnosť.