12 mar 2013

Ak sa nezmeníme, nebudeme rásť. Ak nebudeme rásť, nežijeme naozaj.

1