01 mar 2014

Žiadny zámok nezastaví naozaj odhodlaného človeka.

0
Žiadny zámok nezastaví naozaj odhodlaného človeka.