07 aug 2015

Tam kde je potrebný rozum, hrubá sila nepomôže.

6
Tam kde je potrebný rozum, hrubá sila nepomôže.