26 mar 2013

Sila vychádza z prekonávania toho, o čom sme si mysleli, že to nedokážeme.

0