09 sep 2013

Človek musí byť pripravený veľmi dlho držať otvorené ústa, kým mu do nich vletí pečený holub.

1
Človek musí byť pripravený veľmi dlho držať otvorené ústa, kým mu do nich vletí pečený holub.