Motivátor.sk - Myšlienky
 Čím viac chcem niečo dokončiť, tým menej to nazývam prácou. - Richard Bach