Motivátor.sk - Myšlienky
 Ak sa nezmeníme, nebudeme rásť. Ak nebudeme rásť, nežijeme naozaj. - Gail Sheehy

Články / november, 2012