Motivátor.sk - Myšlienky
 Život nespočíva v držaní dobrých kariet, ale v hraní s tými, ktoré držíte dobre. - Josh Billings