Motivátor.sk - Myšlienky
 Troma slovami môžem zhrnúť všetko, čo som sa naučil o živote: pokračuje to ďalej. - Robert Frost