Motivátor.sk - Myšlienky
 Kreatívny človek je motivovaný túžbou dosiahnuť, nie túžbou poraziť iných. - Ayn Rand