Motivátor.sk - Myšlienky
 Nepoznám kľúč k úspechu, ale kľúčom k neúspechu je snaha páčiť sa každému. - Bill Cosby