Motivátor.sk - Myšlienky
 Ak chceme uspieť, musíme najskôr veriť, že môžeme. - Nikos Kazantzakis