Motivátor.sk - Myšlienky
 Rozhodla som sa použiť moju prácu ako odraz mojich hodnôt. - Sidney Poitier